Jogos Visegrád 2016

Díky za návštěvu našich stránek. Na odkazu níže naleznete link vedoucí k registračnímu formuláři Jogos Visegrád 2016. Registrací získáte hned několik výhod. Kromě zvýhodněné ceny workshopu, budete mít také možnost rezervovat si tričko akce v požadované velikosti. Spát bude možno v tělocvičně. V případě, že kapacita tělocvičny bude naplněna, budou mít registrovaní učastníci přednostní právo spaní v tělocvičně. Další výhody připravujeme. Pro soutěžící je registrace povinná! Soutěžit se bude od oranžového pásku včetně. Registrace bude ukončena 25.9.2016.

Ceny workshopu:

 • Soutežící (soutěžní tričko je v ceně): 75 EUR
 • Účastník 3 dny: 65 EUR
 • Účastník 2 dny: 60 EUR
 • Účastník sobota: 45 EUR
 • Účastník pátek nebo neděle: 30 EUR
 • Dětský účastník: 35 EUR

Ceny pro účasntníky nezahrnují tričko. Cena trička je 15 EUR.

REGISTRACE UKONČENA

 

Thank you for visiting our webpage. On the link bellow, you will find registration form Jogos Visegrád 2016. For all registrants, we prepare several advantages. Apart of discounted price for workshop, as a registrant, you will have a chance to reserve T-Shirt in the desired size. Sleeping in gym will be possible, but once the gym capacity is reached, only registrants will have guaranteed stay. We work on other advantages for all registrants. Registration is mandatory for all competitors. The competition is opened for orange cords and above. The registration will be closed 25.9.2016.

Prices:

 • Competitor (T-Shirt is included): 75 EUR
 • Participant 3 days: 65 EUR
 • Participant 2 days: 60 EUR
 • Participant Saturday: 45 EUR
 • Participant Friday or Sunday: 30 EUR
 • Child participant: 35 EUR

Price for participants does not include T-Shirt. Price for shirt is 15 EUR.

REGISTRATION CLOSED