SLOVNÍČEK POJMŮ

Agogô – hudební nástroj vyrobený ze dvou vydloubaných ořechů připevněných na dřevěný klacek. Další varianta nástroje, používaná především v sambě, je provedena z kovu a představuje dva spojené zvonce.

Aluno – žák nebo student capoeiry.

Amazonas – sváteční hra s prvky převzatými ze zvířecí říše (napodobování štíra, opice, pavouka, hada atd.).

Angola – nejstarší druh capoeiry. Rytmus u tohoto stylu hry je nejpomalejší a v rodě se netleská. Hra obsahuje hodně rituálů a odehrává se převážně u země. Ve skupině Abadá-capoeira se tato hra vyučuje až od stupně graduado.

Atabaque – vysoký dřevěný buben potažený nejčastěji kravskou kůží. Na atabaque se hraje rukama.

Bateria
– kapela složená z těchto nástrojů: berimbau gunga, berimbau medio, berimbao viola, atabaque, pandeiro, agogô.

Batizado – obřad prvního páskování.

Benguela – středně rychlá hra, využívá jak dolního, tak horního rejstříku pohybů, je nejvhodnější pro výuku capoeiry pro začátečníky.

Berimbau
– tradiční hudební nástroj, symbol capoeiry. Berimbau je nejdůležitějším nástrojem, ke kterému je třeba přistupovat s úctou, přisuzují se mu magické vlastnosti. Hráč na berimbau gunga vede rodu, určuje počátek i konec hry, její rytmus a může vyvolávat hráče. Berimbau svým tvarem připomíná luk, skládá se z kovové struny napnuté na ohebném klacku a tykve, která slouží jako rezonátor. Pomocí placatého kamene (pedra) a dřevěné tyčky (baqueta) se vyluzují tři základní zvuky, které se kombinují do množství rytmů.

Cavalaria
– rytmus berimbau používaný pro upozornění na určité nebezpečí nebo při násilí v rodě. V době, kdy byla capoeira zakázána, měl upozornit capoeiristy na blížící se policejní hlídku.

Caxixi – pletený košíček naplněný sušenými plody nebo semínky. Využívá se při hře na berimbau jako chrastítko.

Corda – pásek symbolizující pokročilost capoeiristy.

Chamada
– prvek capoeiry angola, používaný pro komunikaci mezi hráči, pro zvýšení ostražitosti. Chamada se odehrává pomocí speciálních gest a pohybů, známých všem capoeiristům. Jeden z hráčů, zpravidla ten zkušenější, vyvolává druhého hráče k chamadě, poté se oba, se spojenýma rukama pohybují uvnitř rody, až se hráč, který vyvolal soupeře, rozhodne chamadu ukončit. Kritickými momenty v chamadě je přiblížení se k soupeři a na konci chamady počátek hry. Tehdy se testuje ostražitost hráče, jeho vnímavost a opatrnost.

Floreios
– akrobatické prvky v capoeiře.

Graduado – první stupeň, kdy capoeirista přestává být aluno.

Iúna – středně rychlá hra zcela zaměřená na floreios, hráči jsou od sebe v poměrně velké vzdálenosti. Obvykle se hraje až od stupně graduado za přítomnosti učitele.

Jogo – hra odehrávající se mezi dvěma capoeiristy.

Jongo – folklórní brazilský tanec původem z Afriky.

Maculelê – afrobrazilský tanec a současně souboj s dlouhými dřevěnými klacky (grimas) nebo mačetami (facões). Maculelê probíhá v rodě a baterii tvoří několik atabaque.

Pandeiro – hudební nástroj podobný tamburíně.

Puxada de rede
– brazilské folklórní představení založené na legendě o rybáři.

Regional – styl capoeiry vypracovaný Mestre Bimbou, modernější verze capoeiry angola, z níž vychází benguela, são bento a další.

Roda – kruh (doslovný překlad z portugalštiny – kolo). Roda je obvykle tvořená baterií a ostatními capoeiristy stojícími v kruhu (výjimečně během veřejných vystoupení v půlkruhu), ve kterém se odehrává jogo. Roda existuje nejen v capoeiře, ale i v sambě, maculelê atd.

Samba de roda – brazilský tanec afrického původu.

Santa Maria – hra, při které se dva capoeiristi snaží chytit caxixi (příp. bankovku, čepici atd.) do zubů.

São Bento – nejrychlejší styl hry vyznačující se kruhovými i přímými kopy. Existuje pomalejší São Bento pequeno a rychlejší São Bento grande.

Volta ao mundo – k tomuto prvku dochází poté, co hra dosáhla kulminace, nebo se naopak přestala vyvíjet. V tomto případě jeden z hráčů začíná chodit dokola v rodě a druhý ho následuje, dokud se oba nevrátí ke hře.